1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Kurumsal İnternet Sitesi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), https://www.dengelibeslenhareketegec.com/ adresini ziyaret eden sizlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Halk Cad. Kardelen Sk. Palladium Tower K:19-20 N:2/68-69-70-71 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi (“Şenpiliç” veya “Şirketimiz”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz. 

2. İşlenen Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:
 • Ad, soyad dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta adresi dahil iletişim bilgileriniz, 
 • Cinsiyet, boy, kilo dahil beden kitle endeksi bilgileriniz,
 • Trafik verisi dahil gezinti bilgileriniz.
3. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işlenecektir: 
 • Üyeliğinizin oluşturulması;
 • İnternet erişiminizin ve kullanımınızın sağlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi;
 • Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi;
 • 5651 sayılı Kanun’dan ve ilgili yönetmeliklerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında internet erişim ve kullanım kayıtlarının tutulması;
 • Bilgi güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi;
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi;
 • Bizimle iletişime geçebilmeniz ve görüş, talep, öneri, şikâyet ve soruları Şirketimiz’e ulaştırılabilmenizin sağlanması.
4. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK madde 5/2(ç)’de belirtilen, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için işlemenin zorunlu olması ve madde 5/2(f) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak, çerezler, iletişim formu, üyelik formu aracılığı ile elektronik ortamlar üzerinden otomatik yollarla toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla ve KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak yurt dışı ve yurt içinde bulunan bulut hizmet sağlayıcılarına ve altyapı ve bilişim sistemlerine veya yetkili kurumun haklı bir talebinin söz konusu olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

6. Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi,
 • ilgili mevzuatta öngörülen süre, 
 • işlendikleri amaç için gerekli olan süre, veya 
 • KVKK madde 5/2(e)’de belirtilen olası bir uyuşmazlıkta Şirketimiz’in hakkını tesis edebilmesi, kullanabilmesi ve savunabilmesi sebebine dayalı olarak gereken süre 
boyunca muhafaza edecektir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süre boyunca, bir süre belirtilmemişse, yukarıda belirtilen diğer amaçlar için gerekli olan süre boyunca kişisel verilerinizi saklama hakkına sahiptir. Bu sürelerin sona ermesi ve Şirketimiz kişisel verilerinizi işlemek için herhangi bir hukuki sebebi kalmaması halinde kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarına ilişkin taleplerinizi, internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Halk Cad. Kardelen Sk. Palladium Tower K:19-20 N:2/68-69-70-71 Ataşehir/İstanbul adresine veya [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilecektir.

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

AÇIK RIZA METNİ
BEDEN KİTLE ENDEKSİ
cm
kg
ETKİNLİKLER
Senpilickadinlarkulubu olarak bir ay önce başlattığımız ve sitemize üye olan ilk " 100 kişiye 100 adet Piknik Örtüsü" kampanyasının talihlileri belli oldu...
ÜYELİK